Select Page

ایرانیانی که از ایران بطور غیر قانونی خارج شده اند نیز میتوانند مانند سایر ایرانیان از داشتن گذرنامه و کارت ملی و شناسنامه جدید برخوردار باشند. بنابراین این افراد علاوه بر پر کردن فرم زیر لازمست تا در سامانه تاک ثبت نام کرده و فرم مربوط به جزئیات خروج خود را برای یک بار پر کنند( پیگیری و به انجام رسیدن تمام امور مربوط به گذرنامه شما منوط به داشتن کد رهگیری از طریق سامانه تاک است). بدیهی است پس از پر کردن فرمهای مذکور همچنین فرم خروج غیر مجاز باید از تمام فرمها تسخه چاپی تهیه و برای کنسولگری ارسال گردد.

بعلاوه برای این افراد داشتن سایر مدارک تیز الزامی است. مدارک مورد نیاز برای این افراد همانند سایر متقاضیان گذرنامه میباشد:

دو قطعه عکس رنگی دو در دو اینچ، زمینه سفید، برای خانمها با روسری، بدون دیده شدن مو و گردن و برای آقایان بدون کلاه و عینک.

اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی گذرنامه امریکایی یا گرین کارت

فرم زیر را تمکیل کنید

خروج غیرمجاز
Step 1 of 3

مشخصات فردی

ارسال مدارک

لطفاً مدارک مورد نیاز برای این مرحله را برای آدرسی پستی که در قسمت بالا درج شده ارسال کنید.
با تشکر