Select Page

موسسه ما با داشتن حداقل هجده سال تجربه در امور اداری آمادگی دارد تا به هموطنان ایرانی و پارسی زبانان خدمات مربوط به مهاجرت نظیر اقدام برای گرین کارت اقدام برای گرفتن سرتیفیکیت سیتیزن شیپ اقدام برای ویزا و همچنین بازنشستگی و امور مربوط به سوشیال سکیوریتی و خدمات مربوط به مدیکر و مدیکید و همچنین امور مربوط به دادگاه ها نظیر طلاق توافقی و جرایم رانندگی و نظیر آن همچنین امور مربوط به تمدید و تجدید گذرنامه ( امریکایی و ایرانی) شناسنامه ( ایرانی و یا گواهی ولادت امریکایی) همچنین وکالت ( وکالت ملکی، بانکی، اداری)  از امریکا به ایران وهمچنین امور مربوط به نظام وظیفه.

ایرانیان سراسر امریکا میتوانند با استفاده از این وبسایت اطلاعات اولیه خود را در خصوص موارد تقاضای خود دریافت نموده در صورتی که سوالاتی در خصوص پرونده خود داشتند بصورت ایمیل ارسال نمایند و منتظر جواب های  تخصصی متخصصان ما باشند.