Select Page

پرداخت آنلاین

Invoice Number

فرم ارسال کد واریزی

بعد از پرداخت آنلاین لطفاً شماره رسید واریزی که از طریق پی‌پال دریافت کردید را در فرم زیر با درج مشخصات خودتان ارسال کنید تا پرونده شما از حالت غيرفعال به حالت فعال و قابل پیگیری از طرف آفیس ما باشد

شماره رسید واریزی همان
Transaction ID PayPal
می‌باشد

مثال تصویر زیر

ارسال کد واریزی
لطفاً شماره فیش واریزی از پی‌پال را در این فرم درج کنید
لطفاً شماره فیش واریزی خودتان را بصورت کامل در این فرم درج کنید